ریخته گری

ریخته گری

درصنعت ریخته گری فلزات آهنی با کیفیت، از گیلسونایت (قیرطبیعی و یا قیرمعدنی) که عملکرد منحصربه فردی در مقابل سایر افزودنی های کربن دار دارد در ماسه ریخته گری استفاده میشود. بیش از چندین دهه است که ریخته گری های سراسر جهان از مزایای استفاده از گیلسونایت در ماسه ریخته گری و مقاومت بالای آن در برابر برخورد با آهن مذاب هنگام انجام کار آگاهی دارند. به عنوان یک افزونه کربن پربازده، خواص عالی گیلسونایت به هنگام استفاده در ریخته‌گری‌های باارزش بالای آهن محصول نهایی را به محصولی با ظاهر عالی با کمترین عیوب فیزیکی تبدیل می‌کند.

  • • سه برابر قوی‌تر از زغال سنگ دریا برای رهاسازی قالب
  • • کربن بسیار درخشان برای سطحی صیقلی
  • • فضای کوچکتر عملیاتی برای واکنش کمتر بین قالب و ریخته‌گری برای عیوب کمتر