گل های حفاری

گل های حفاری

گیلسونایت، قیرمعدنی ، قیرطبیعی ، uintahite، یا asphaltum به عنوان یکی از مقرون به صرفه ترین افزودنی های چندکاره برای انواع لجن حفاری شناخته شده است. تحقیقات نشان می دهد، گیلسونایت با توجه به خواص ویژه شیمیایی خود، یکی از بهترین مواد برای بهبود پایداری چاه، پر کردن میکرو ترک ها و اتصال، چسباندن و پر کردن هر گونه سازند است. صرفه اقتصادی گیلسونایت مرهون استفاده کمتر از افزودنی ها برای کاربردهای مختلف است.

خواص اتصال، چسبندگی، و پر کردن گیلسونایت از آسیب های سازندی جلوگیری می کند.

با ایجاد یک پیوند فیزیکی و شیمیایی با سازندهای متخلخل، گیلسونایت پوشش موثری را ایجاد می کند که از نفوذ سیالات حفاری به داخل ترکها جلوگیری می کند. به عنوان تنها عامل دارای کارکرد همزمان شکل پذیری و درزگیر، گیلسونایت از هدر رفتن و نشتی سیال جلوگیری کرده، از هدر رفت چرخش گل حفاری درون چاه جلوگیری کرده، و از سطوح شیل واکنشی و کم واکنش، حتی در زمانی که دمای چاه افزایش مییابد محافظت می کند.

راه‌کاری مطمئن برای مقاوم سازی چاه

چاه های HP/HT، شیل ها، و نقاط تحت فشار نیازمند سیالات حفاری ویژه وتکنیکهای خاص مقاوم سازی چاه هستند. اضافه کردن گیلسونایت به OBM یا WBM به روش های زیر در مقاوم سازی چاه نقش دارد:

 • • کاهش انتقال فشار منفذی و پر کردن میکرو ترک ها در شیل ها و ماسه های کم تخلخل
 • • حفظ و نگهداری ازلایه های مختلف چاه
 • • ساختن فیلتر کیک غیر قابل نفوذ بر روی دیوارهای چاه برای جلوگیری از ریزش آن.
 • • تشکیل یک لایه محافظ دائم در امتداد دیواره چاه.

بهترین افزودنی جهت جلوگیری از گیرکردن ابزار حفاری در چاه

گیلسونایت با پوشاندن مناطق نفوذپذیر چاه حتی در نواحی با اختلف فشار تفاضلی بالا و نیز روان پذیری فیلتر کیکها باعث جلوگیری ازآسیب پذیری ابزارهای اندازه گیری و حفاری میشود.

کارکردهای سیالات حفاری

 • 1. خروج ضایعات از چاه
 • 2. کنترل فشار سازند
 • 3. معلق کردن ضایعات
 • 4. بستن و پرکردن سازندهای نفوذپذیر
 • 5. تامین پایداری چاه
 • 6. حداقل سازی آسیب به ذخیره انرژی نهفته در زمین
 • 7. خنک کاری، روان کاری، ابزار حفاری و سر مته
 • 8. انتقال انرژی هیدرولیک به ابزار و مته
 • 9. اطمینان از ارزیابی مکفی و صحیح سازند
 • 10. کنترل خوردگی
 • 11. تسهیل در سیمان کاری و تکمیل کار
 • 12. کاهش تاثیرات سوء بر محیط زیست
 • 13. جلوگیری از تشکیل هیدرات گازی

محصولات گیلسونایت ایران مناسب هرگونه کاربرد هستند.

 • • کنترل هرزروی سیال و شیل، نقطه نرم شدن 350 تا 399 فارنهایت
 • • کنترل هرزروی سیال و شیل برای گلهای حفاری مبتنی بر آب. با نقطه نرمی350 تا 399 فارنهایت
 • • محصولات دیگر در حال توسعه بوده و در آینده نزدیک به بازار عرضه خواهند شد.

بیش از 60 سال سابقه درخشان در حوزه های نفتی

موفقیت استفاده از گیلسونایت به عنوان افزودنی چندکاره در بیش از 50 مورد (SPE (Society Of Petroleum Engineers و مقالات ممتاز به اثبات رسیده است.