گواهینامه بازرسی کمی و کیفی گیلسونایت

گواهینامه کیفیت

کلیه بچ های فروخته شده گیلسونایت (قیرطبیعی یا قیرمعدنی)  پیش از ارسال، نمونه‌برداری و در آزمایشگاه‌های مجهز شرکت قیرغرب نیکان آنالیز می گردند. بنا به درخواست مشتری، این شرکت آمادگی کامل برای ارائه بازرسی های کمی و کیفی گواهینامه SGS رانیز دارا می باشد.


بازرسی کیفی

بازرسی ویژوال بار شرکت SGS برای حصول اطمینان از بارگیری و جانمایی صحیح بار توصیه می شود. گزارش SGS اطلاعاتی از قبیل تعداد کانتینر، تعداد پالت یا کیسه، تصاویر کانتینرها در فرآیند بارگیری را نمایش می دهد. گواهینامه خدمات SGS ما را قادر می سازد سازگاری محصولات، فرآیندها، سامانه ها، و خدمات خود را با مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی تضمین نماییم. این مهم، ما را قادر می سازد به شیوه ای حمایتی‌تر با بهبود کیفیت و کارایی، کاهش ریسک، سازگاری و تضمین پاسخ سریع، پاسخگوی نیازهای بازار باشیم.